Raychem
 

Ochrana odkvapov pred hromadením snehu a ľadu 12-ročná záruka

Ochrana odkvapov pred mrazom FroStop Black GM

ochrana-okapu.jpg, 10kB

Topenie a opätovné tuhnutie ľadu môže poškodiť strechy a odkvapy. Ťažké cencúle môžu potom pri páde zo strechy spôsobiť poranenie. Samoregulačný systém na rozpúšťanie snehu Raychem udržuje prúdenie vody v odkvapoch a odkvapových rúrach a tým tieto nebezpečenstvá minimalizuje.

Samoregulačný vykurovací systém sa jednoducho montuje, je flexibilný a dá sa prirovnať k stavebnici. Montážne časy sa nám tak podarilo znížiť až na polovicu. Systém FroStop Black je obľúbený taktiež pre svoju výnimočnú spoľahlivosť a bezpečnosť. Naše káble sa nemôžu prehriať ani pri prekrížení. Požiar je teda vylúčený. FroStop Black je navrhnutý tak, aby zahrieval len tam a vtedy, kde je to skutočne potrebné. S použitím kompatibilných termostatov Raychem je možné dosiahnuť úspory energie až 80 %. Všetky tieto vlastnosti určite ocenia koncoví užívatelia i montážne firmy.

Systém FroStop

Komplexný samoregulačný systém s elektrickým vykurovacím káblom FroStop Black (28 W/m v snehu/ľade, 18 W/m na vzduchu pri 0°C) predstavuje v zimných podmienkach spoľahlivú ochranu pred poškodením ľadom a snehom.

Umožňuje hladký odtok vody a roztápajúceho sa snehu a ľadu. Zároveň zamedzuje vznik nebezpečných ľadových cencúľov a previsov. Chráni strešné krytiny, odkvapy a odtokové trubky pred hromadením snehu a pôsobením zamŕzajúcej vody.

Jednoduchý

So systémom FroStop je projektovanie jednoduchou záležitosťou. Kábel FroStop sa umiestňuje priamo a rovno na potrubie, pod izoláciu, alebo rovno do odkvapového žľabu.

Spoľahlivý

Káble FroStop sú veľmi spoľahlivé a bezpečné. Tieto samoregulačné káble zabraňujú prehriatiu - i keď sú prekrížené.

Flexibilný

Kábel FroStop je možné jednoducho skrátiť na požadovanú dĺžku. Zvyšok kábla môžete použiť pre ďalšiu montáž.

Dostupný

Balenie FroStop dostanete u svojho veľkoobchodníka elektro materiálu. Súčasti, ako sú termostaty, svorkové skrinky a svorky, spoje s tepelným zmršťovaním, koncové tesniace súpravy atď. sú všetky k dispozícii tiež samostatne.

fro1.jpg, 39kB Ochrana trubiek na studenú vodu, odtokov a vstrekovacích systémov proti mrazu.
fro2.jpg, 34kB Odmrazovanie striech, odkvapov a zvislých zvodov dažďovej vody.

graf_frost.jpg, 8,3kB

Samoregulačný efekt poskytuje úsporu energie

  1. Vykurovací kábel v snehu pri vysokom výkone
  2. Sneh sa topí a odteká preč, vykurovací kábel v suchom vzduchu na polovičný výkon
  3. Potom sa vykurovací kábel samo reguluje v suchom vzduchu

Samoregulačný efekt šetrí energiu, prispôsobuje sa meniacim sa podmienkam na jednej streche.


Chytrý systém ochrany odkvapov od Raychem

Samoregulačný kábel

Šetrí energiu: prispôsobuje svoj tepelný výkon
Praktický: je možné upraviť jeho dĺžku, možnosť tesného umiestnenia pre všetky typy striech

Spojovací systém

Jednoduchý & Rýchly
Jednozložkový
Mechanické a elektrické spojenie

Zariadenia

Ďalšia úspora energie
Jednoduché nastavenie a obsluha
Vopred definované programy
Jasné vizuálne rozhranie

Inštalácia

Odmerajte dĺžku žľabov, zvodov a odtokových ciest na objekte. Dôležité je nič nevynechať. Pokiaľ budete vhrievať iba tú časť odkvapového systému, ktorá zamŕza, problém sa prenesie tam, kde bol kábel vynechaný.

Na základe merania si pripravte príslušné množstvo materiálu: samoregulačný kábel FroStopBlack- počítajte 1 m vykurovacieho kábla na 1 m Žľabu/zvodu, pripojovacie a ukončovacie sady, fixačný materiál GM-RAKE, riadiacu jednotku Raychem EMDR-10 s teplotným a vlhkostným čidlom. Vlhkosť sníma špeciálny samoregulačný kábel -0,5 m, súbežne umiestnený so samoregulačným vykurovcím káblom priamo v žľabe.

Naspojkujte pripojovaciu / vid prvý obrázok/ a ukončovaciu sadu na obidva konce samoregulačného vykurovacieho kábla. Vykonáte jednoducho priamo na stavbe pomocou teplovzdušnej pištole a drobného náradia. V prípade že je strecha väčšia alebo členitejšia, je možné inštaláciu napojovacej a ukončovacej sady nechať až na koniec inštalácie, po nainštalovaní kábla do odtokových ciest a jeho skrátení podľa rozmerov žľabov a zvodov. To je výhoda samoregulačného systému Raychem - všetko je možné prispôsobiť podmienkam na stavbe.

Vykurovacie káble položte na dno žľabu a spustide do zvislých častí odtokových ciest. Pre ich fixáciu použite fixačný prvok Raychem GM-RAKE z nerezovej ocele a to na vstupe vykurovacieho kábla do žľabu ako aj pri spustení kábla do zvodu, kde fixačný prvok GM-RAKE chráni vykurovací káble pred poškodením o vstup do zvodu a naviac slúži ako jediná fixácia vykurovacieho kábla v zvode, do maximálnej dĺžky zvodu 16-18m. Vďaka robustnej konštrukcii kábla nie je nutná Ďalšia fixácia v zvode.

Pre uchytenie vykurovacích káblov v žľabe použite rovnaký fixačný prvok. Vytvarujte ho podľa polomeru žľabu a tým zároveň uchytíte kábel tak, aby v ňom bezpečne držal. Vo výtoku zvodovej rúry vytvorte slučku a koniec vykurovacieho kábla zastrčte späť do zvodu. V prípade že máte na konci zvodu čistiaci prvok - zachytávač nečistôt, pretiahnite ním vykurovací kábel a dajte kábel cca 70 cm do odtokovej rúry tak, aby ani tam nehrozilo zamrznutie.

Riadiaca jednotka Raychem EMDR-10 s čidlom vlhkosti a teloty zaistí 80% úspory energie v porovnaní s reguláciou iba so snímaním teploty. Systém sa spúšťa keď mrzne a v odtokových cestách sa vyskytuje vlhkosť. V prípade mrazu pod -10 C sa riadiaca jednotka nezapne, pretože nehrozí zamrznutie odtokových ciest.Naši partneri


 

Vyhľadávanie

Výrobca

PENTAIR Certified PRO

Novinky

Archív noviniek